Etara

Gazal Al Shaqab x Garsal x Gadir
  • Farbe
  • Schimmel
  • Züchter
  • Gestüt Ismer
  • Geboren
  • 2011
Gazwan Al Nasser
Enchantee
Gazal Al Shaqab
Ftoon Al Shaqab
Garsal
Epikura
Anaza El Farid
Kajora
Al Aadeed Al Shaqab
Malvina
Dekolt
Garenka
Gadir
Etologia
Ruminaja Ali
Kaborr
Ansata Halim Shah
Balaton
Palas
Borexpo
Saudi
Pepton